Odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Bricoman bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pierwszej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani poinformować odpowiedni sklep o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu poniżej lub pobrać go tutaj.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańszy sposób standardowej dostawy oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie następni wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie postanowiliście Państwo inaczej; w każdym przypadku w związku z tym zwrotem nie poniosą Państwo żadnych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, którzy nabyli produkt w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli chcesz zwrócić produkt:

  • wypełnij formularz zwrotu/ odstąpienia od umowy, możesz pobrać tutaj
  • poczekaj na potwierdzenie otrzymania informacji przez naszego pracownika
  • odeślij zwracany produkt na adres sklepu, w którym go zamówiłeś
  • zwrotu towaru możesz dokonać również osobiście w jednym ze sklepów Bricoman, w którym go zamówiłeś (Uwaga! Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu.)