Kontakt

Kontakt

Centrala firmy

 

Zgłaszanie skarg 

Na adres skargiDSA@bricoman.pl należy wysyłać zastrzeżenia i uwagi dotyczące:

  1. ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej bricoman.pl, w tym zawieszenia użytkownika, ograniczenia dostępu itp.;
  2. nielegalnych treści zauważonych na stronie internetowej bricoman.pl , w tym w zamieszczanych opiniach;
  3. możliwości zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez umieszczenie określonych treści na stronie internetowej bricoman.pl;
  4. obowiązującego systemu wnoszenia skarg.

Skargi można wysyłać również poprzez formularz na dole strony wybierając odpowiedni temat.

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054 (dalej: Bricoman). Czytaj więcej