Co oznacza efektywność energetyczna domów i jak mają się do tego okna?

To określenie odnoszące się do energii zużywanej przez dom, by mieszkało się w nim komfortowo, a przede wszystkim, by było w nim ciepło.

Efektywność energetyczna to inaczej zależność między energią dostarczoną do budynku a energią uzyskaną. Im mniej energii trzeba dostarczyć, by ogrzać czy schłodzić pomieszczenia, podgrzać wodę użytkową, tym lepsza jest efektywność domu.

Zgodnie z nowymi wytycznymi:

Od stycznia 2021 r. maksymalna norma współczynnika przenikania ciepła dla okien wynosi 0,9 W/(m2K):

dla okien połaciowych nie może ona przekroczyć 1,1 W/(m²K);

za okna pasywne uznaje się natomiast te, które mają współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,8 W/(m²K).

Kogo dotyczą nowe normy?

Wymóg dotyczy okien zamontowanych w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 16°C i więcej. Jeżeli według projektu temperatura ma być niższa, wówczas współczynnik Uw może wynosić 1,4 W/(m²K). W większości domów jednorodzinnych pomieszczenia z temperaturą < 16°C to głównie piwnice, garaże i poddasza nieużytkowe. Wprowadzone przepisy wiążą się z tym, że inwestor będzie zobligowany do zakupienia tzw. „ciepłych okien”.

Nowy współczynnik Uw a duże przeszklenia

Szyba może mieć nawet dwukrotnie lepszy współczynnik U niż profil okienny. Dlatego w dużych oknach uzyskanie Uw ≤0,9 W/(m²·K) nie stanowi problemu, ze względu na lepszy stosunek powierzchni szyby do powierzchni całego okna. Przypominam – Uw dotyczy całego okna (w od słowa window), natomiast Uf to współczynnik profilu (f czyli frame), zaś Ug – szyb (g czyli glass). Im niższy jest współczynnik U całego okna, tym lepiej dla efektywności energetycznej budynku.

Jaki więc pakiet szybowy wybrać, by był i ciepły, i dawał oszczędność energii?

Najlepiej pakiet trzyszybowy (czyli dwukomorowy) o Ug 0,4 lub 0,5 (W/m²·K). Rekomendowane są szyby niskoemisyjne. Zastosowanie takiego szkła w oknach z pakietami szybowymi dwukomorowymi umożliwia uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (współczynnik g – 71%), a to daje energooszczędność i komfort cieplny w pomieszczeniach.

Drzwi zewnętrzne

Wybierając drzwi wejściowe do domu, oprócz dopasowania ich designu do budynku, warto wziąć pod uwagę również parametry techniczne produktu. Jednym z podstawowych parametrów jest przenikalność termiczna drzwi, czyli innymi słowy, ile ciepła ucieka z domu przez drzwi. Parametr ten jest określany za pomocą wskaźnika U (W/m2 K). Im niższy parametr U, tym mniejsza jest strata ciepła. Przepisy prawa obowiązujące od 2021 r. wymagają, by drzwi wejściowe do domów posiadały współczynnik przenikania ciepła wynoszący 1,3 W/m2 K (lub niższy). Wybór drzwi o takim parametrze termoizolacyjności daje także możliwość uzyskania dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Do budynków pasywnych rekomendowane są drzwi o przenikalności termicznej wynoszącej 0,8 W/m2 K, która to zapewnia bardzo dobrą izolację. Kolejnym istotnym parametrem drzwi wejściowych jest ich odporność na włamanie. Oprócz drzwi standardowych możemy wyróżnić aż 6 klas antywłamaniowości – od RC1 do RC6 (im wyższa, tym większa odporność na włamanie), przy czym w praktyce rzadko spotyka się drzwi o klasie wyższej niż RC3. Należy pamiętać o tym, że drzwi antywłamaniowe powinno się zawsze kupować w komplecie z zamkami i szyldami. Posiadanie drzwi z klasą antywłamaniowości pomoże także uzyskać lepsze warunki podczas ubezpieczania nieruchomości. Certyfikat potwierdzający cechy antywłamaniowe drzwi można uzyskać od sprzedawcy lub poprosić o niego drogą e-mailową. Następny nie mniej istotny parametr to poziom przenikalności akustycznej, czyli dźwiękoszczelność drzwi. Ten parametr będzie szczególnie istotny w przypadku wyboru drzwi do budynku wielorodzinnego lub w przypadku domów znajdujących się w bliskiej odległości od drogi (ewentualnie innych źródeł hałasu). Parametr dźwiękoizolacyjności określa się za pomocą wskaźnika Rw, podawanego w decybelach (dB). Standardowe drzwi wejściowe bez podniesionych właściwości izolacji akustycznej zwykle mają ten wskaźnik na poziomie około 28 dB. Wskaźnik interpretujemy w taki sposób, że wyższa jego wartość oznacza lepszą izolację. Powszechnie przyjmuje się, że parametr Rw= 36 dB lub więcej uznaje się za dobre właściwości akustyczne, a drzwi określa mianem akustycznych. Warto zwrócić także uwagę na inne kwestie dotyczące drzwi, jak na przykład ich przeszklenie i transparentność użytego szkła, wizjer w przypadku drzwi pełnych czy sposób otwierania – klamkę, gałkę lub antabę. Wszystkie rozwiązania można odnaleźć w ofercie BRICOMANA – zapraszamy do sklepów i na www.bricoman.pl.